13.06

środa

Dotacja dla przemysłu motoryzacyjnego!

Do 10 lipca 2018 roku wyłącznie branża motoryzacyjna może pozyskać nawet 24 000 000 zł dotacji na projekt badawczo-rozwojowy w ramach działania POIR 1.2 INNOMOTO.

Termin: 11 maja2018 -10 lipca 2018
Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw
Pula środków: 300 mln PLN
Maksymalna dotacja: 24 mln PLN
Maksymalny poziom dofinansowania: do 80%
Projekt musi być zrealizowany poza województwem mazowieckim.

Dotacja przeznaczona jest na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora motoryzacyjnego poprzez tworzenie:

Innowacyjnych technologii produkcji, regeneracji i odzysku recyklingu
Innowacyjnych pojazdów i napędów
Innowacyjnych części, podzespołów i systemów do zastosowania w pojazdach

Zapraszamy A1 Europe.