Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie

Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie

Lista dotacji 

Akademia Górniczo-Huinicza i. Stanisława Staszica w Krakowie uzyskała dotację na projekt pt.:

1. „Opracowanie zaawansowanej technologii do monitoringu i predykcyjnej analizy stanu technicznego kotła w celu zwiększenia niezawodności jednostki kotłowej” w ramach działania 4.1.4 POIR  na kwotę 3 784 239,56 zł.
(24.04.2018 r.)

Referencje A1 Europe AGH